Общая информация

Participant: Yang Xin
Supervisor: Jiang Xun Xun

38 Autumn

Participant: Yang Chengye
Supervisor: Xiao Yao

37 Rest

Participant: Wu Ying
Supervisor: Jiang Xun Xun

36 Impression · Hongcun

Participant: Wang Ru
Supervisor: Jiang Xunxun

35 At that time, the autumn harvest

Participant: Su Zhaoxia
Supervisor: Jiang Xunyi

34 Leaving

Participant: Song Meiqi
Supervisor: Xiao Yao

33 Seek

Participant: Song Meiqi
Supervisor: Xiao Yao

32 Tranquil

Participant: Song Meiqi
Supervisor: Xiao Yao

31 Twins

Participant: Sheng Zhixin
Supervisor: Jiang Xun Xun

30 Old Town Watch

Participant: Sheng Zhixin
Supervisor: Jiang Xun Xun

29 Solemn

Participant: Sheng Heqi
Supervisor: Xiao Yao

28 Blessing

Participant: Shen Jia Rui
Supervisor: Jiang Xun Xun

27 Life 2

Participant: Shen Jia Rui
Supervisor: Jiang Xun Xun

26 Life 1

Participant: Pang Yu
Supervisor: Xiao Yao

25 Alone

Participant: Pang Yu
Supervisor: Xiao Yao

24 Tide