Общая информация

Participant: Yushengfeng
Supervisor: Xu Li

66. Chinese folk paper-cut

Participant: Yinchengyi
Supervisor: Xu Li

65. Chinese folk paper-cut

Participant: Yangjinye, Liuzhixin, Xiazhiyuan, Fengkai
Supervisor: Xu Li

64. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhang Jialin
Supervisor: Yin Baoying

22. "Flower" bottle

Participant: Yang Yu
Supervisor: Xu Li

63. Chinese folk paper-cut

Participant: Wangyuan, Wangweihang, Wanglihong, Qishuang
Supervisor: Xu Li

62. Chinese folk paper-cut

Participant: Wangxuyang, Lvsizhe, Xiejincheng, Jinjiacong
Supervisor: Xu Li

61. Chinese folk paper-cut

Participant: Wangmenghan
Supervisor: Xu Li

60. Chinese folk paper-cut

Participant: Wangjingzhao
Supervisor: Xu Li

59. Chinese folk paper-cut

Participant: Wu Qiaozhen, Xu Xinyu, Zi Quan, Tian Jingtian
Supervisor: Xu Li

58. Chinese folk paper-cut

Participant: Ran Wang
Supervisor: Xu Li

57. Chinese folk paper-cut

Participant: Meng Zhao
Supervisor: Xu Li

56. Chinese folk paper-cut

Participant: Hong Xiang Zhang
Supervisor: Xu Li

55. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhou Yi Tong
Supervisor: Xu Li, Zhu Guang

54. Chinese folk paper-cut

Participant: Zhao Yu Qi
Supervisor: Xu Li, Zhu Guang

53. Chinese folk paper-cut